Zadzwoń:+48 575 808 970 | Email: finsklep@onet.pl

Reklamacje

Reklamacje

Odstąpienie od umowy
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsumentowi przysługuje prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Na złożenie (najlepiej w formie pisemnej) oświadczenia przysługuje dziesięciodniowy termin liczony od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dołączyć wysyłając towar do sprzedawcy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie nienaruszonym, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić w terminie 14 dni w uzgodnionej formie. Zwracany towar przysłany do sprzedawcy za pobraniem nie podlega rozpatrzeniu

Reklamacja towaru

  • W przypadku reklamacji wadliwego towaru roszczenia należy kierować do sprzedawcy, u którego zakupiono dany towar. A to bezzwłocznie, w pisemnej formie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.
  • Reklamacje należy zgłosić pod nr telefonu centrali tel 33 85-20-196 lub e-mailem na adres finclub@finclub.pl
  • Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację spisując dane dotyczące terminu złożenia reklamacji, przyczyny reklamacji i formy rozpatrzenia reklamacji jakiej Klient żąda (naprawienie, wymiana towaru, zwrot ceny). Sprzedawca na podstawie powyższych danych sporządzi Kartę reklamacyjną. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 3 dni od jej zgłoszenia (w przypadku spraw zawiłych termin ten może ulec wydłużeniu).
  • Zwrot należności za pozytywnie rozpatrzoną reklamację następuje niezwłocznie, maksymalnie w terminie do 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep. Naprawa lub wymiana towaru są nieodpłatne, sprzedawca ma również obowiązek zwrócenia udokumentowanych kosztów przesyłki reklamowanego towaru.
  • W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca jest zobowiązany do pisemnego przedstawienia udowodnienia swego stanowiska Klientowi.
  • Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

Dlatego przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. Jeżeli są widoczne jakieś istotne uszkodzenia, prosimy jej nie odbierać i sporządzić – w obecności listonosza lub kuriera – Protokół Szkody. Na podstawie tego dokumentu możemy uznać reklamację.